Danish Technology Platform for Global Animal Health
|
Hvad er DKTPGAH?

Den danske teknologiske platform for dyresundhed er en dansk mirror gruppe, der afspejler den europæsike teknologiske platform ETPGAH, The european technology Platform for Global Animal Health.

Mirrorgruppen samler alle danske interessenter indenfor dyresundhed: landbrug, fødevareindustri, dyrlæger, medicinalindustri, forskningsinstitutioner og myndigheder.

Baggrund
SRA_May06-1 Strategic Reserch Agenda
ETPGAH-Vision-2015-1 Vision 2015
ETPGAH_ActionPlanAug07-1 Action Plan