Danish Technology Platform for Global Animal Health
|
Hvad er DKTPGAH
Hvad er DKTPGAH

Den danske teknologiske platform for dyresundhed er en dansk mirror gruppe, der afspejler den europæsike teknologiske platform ETPGAH, The european technology Platform for Global Animal Health.

Mirrorgruppen samler alle danske interessenter indenfor dyresundhed: landbrug, fødevareindustri, dyrlæger, medicinalindustri, forskningsinstitutioner og myndigheder.

Formålet med den danske mirrorgruppe er, at samle alle relevante aktører på området, såvel private som offentlige, i en dansk gruppe, som dels skal sikre, at det europæiske arbejde med prioriteringer og anbefalinger af fokusområder bliver inkluderet i den den dnaske strategi, dels at sikre, at danske særlige behov og fokusområder bliver inkluderet i den europæiske prioritering.

Baggrund
SRA_May06-1 Strategic Reserch Agenda
ETPGAH-Vision-2015-1 Vision 2015
ETPGAH_ActionPlanAug07-1 Action Plan