Danish Technology Platform for Global Animal Health
|
Hvad er DKTPGAH
Deltagere i den danske mirror gruppe

Den danske mirrorgruppe er en åben grupper, som alle interesserede kan deltage i. Gruppen har valgt en styregruppe, der består af:

Adm. direktør Anne Birgitte Lundholt, VIF, (formand)
Direktør Kristian Møller, DTU-Veterinærinstituttet
Veterinærdirektør Jan Mousing, Fødevarestyrelsen
Professor John Elmerdahl Olsen, KU-Life
Afdelingschef Jan Dahl, Landbrug og Fødevarer (Kød)
Afdelingsschef Poul Bækbo, Landbrug og Fødevarer (Dansk Svineproduktion)
Dyrlæge Erling Lundager Kristensen, Landbrug og Fødevarer (Mejeri)
Direktør .Jens Kjær, Bohringer-Ingelheim

Baggrund
SRA_May06-1 Strategic Reserch Agenda
ETPGAH-Vision-2015-1 Vision 2015
ETPGAH_ActionPlanAug07-1 Action Plan