Danish Technology Platform for Global Animal Health
|
Hvad er DKTPGAH
Den europæiske platform, ETPGAH

Platformen er på europæisk niveau etableret af industri, brugere, forskningsinstitutioner og myndigheder (EUKommissionen).

Store udbrud af smitsomme sygdomme blandt dyr kan medføre uoverskuelige sociale og økonomiske konsekvenser i såvel industrialiserede som ulande. De umiddelbare konsekvenser er en trussel mod landmændendes og industriens overlevelse i en region, og dermed regionens økonomiske situation. I global skala er der imidlertid endnu større trusler i form af humane sygdoms epidemier, som risikerer at slå mange menneseker ihjel og ødelægge den politiske og økonomiske stabilitet i mange lande.

Dannelsen af den europæiske platform for global dyresundhed repræsenterer et initiativ for at bekæmpe spredningen af disse sygdomme. Gennem at bringe ale relevante parter sammen i en strategisk forskningsdagsorden vil det blive sikret, at alle kræfter kan blive koncetreret om at skabe de medicinske gennembrud, der er behov for på mellem- og langt sigt.

De centrale dokumenter fra den europæiske platform finder du under her: links

Baggrund
SRA_May06-1 Strategic Reserch Agenda
ETPGAH-Vision-2015-1 Vision 2015
ETPGAH_ActionPlanAug07-1 Action Plan