Danish Technology Platform for Global Animal Health
|
Monday, December 06, 2010
Seminar d. 6.-7. december 2010 i den teknologiske platforms mirrorgruppe
Kære tidligere deltager eller andre interesserede.
 
Arbejdsgruppen, som blev nedsat af den danske mirrogruppe under den europæsike teknologiske platform for dyresundhed har nu arbejdet de sidste 2 1/2 år på at samle de danske interessenter, formulerer 3 hovedoverskrifter på projekter, vi fra dansk side gerne ville fremme i EU systemet, og har arbejdet for at få vores forslag helt eller delvist på dagsordenen i Bruxelles.
 
Gruppen har haft en bevilling fra Videnskabsministeriet til drift af gruppens arbejde, som bl.a. har finansieret de seminarer, vi har inviteret til igennem forløbet.
 
Vi er nu kommet til slutningen af perioden, hvor der skal gøres status.
 
Som tidligere annonceret afholder vi et seminar for alle interesserede i december. Det er nu tid til at melde sig til!
 
I er alle meget velkomne til at videresende denne mail til andre, som kunne være interesseret i at deltage i seminaret.
 
 
Tidspunkt:  d. 6. december kl. 18.00 - 22.00 og d. 7. december kl. 09.00 - 15.00
Sted: Crown Plaza Hotel, Ørestaden (lige overfor Ørestadens Station)
 
Da de fleste deltagere bor i hovedstadsområdet regner vi med, man gerne vil hjem om natten. Vi har reserveret enkelte værelser, såfremt man ønsker overnatning.
 
Hovedparten af seminaret afholdes på engelsk.
 
Program:
 
d. 6. december fra kl. 18.00
 
Middag
 
Indledning ved gruppens formand Anne Birgitte Lundholt.
 
Herunder en status over, hvor arbejdet står i dag.
 
Public affairs og lobby - hvordan gør man det i Bruxelles. V. Georg Danell.
 
I det hidtidige forløb har gruppen fået bekræftet, at det allervigtigste instrument, når man vil  have indflydelse i Bruxelles, er, at man arbejder seriøst og professionelt med public affairs og lobbyvirksomhed.
Georg Danell, Senior Partner i Kreab Gavin Anderson, har over 25 års erfaring. Georg Danell har opbygget Bruxelles kontoret, det største skandinaviske PA kontor i Bruxelles. For et par år siden trådte Georg Danell tilbage fra posten som leder af Bruxelles afdelingen, men fortsatte som Senior Partner.
 
Afslutning ca. kl. 22.00
 
D. 7. december fra kl. 09.00:
 
Arbejdsgruppen koncentrerede sig på det sidste seminar om FP 7 programmerne. I det videre arbejde er der fokuseret mere og mere på andre finansieringsformer og andre programmer, for placeringen af de danske projekter. Derfor er de eksterne talere denne gang koncentreret om EMIDA.
 
Fomiddagen består af følgende indledere;
 
Henrik Stampe Lund, Veterinærinstituttet. Rapport fra et ophold i Bruxelles, hvor de danske ideer blev præsenteret.
 
Wim Ooms vil præsentere EMIDA's foresight analyse
 
Alex Morrow, formand, vil præsentere mulighederne indenfor EMIDA.
 
Her følger link til EMIDA:
 
http://www.emida-era.net/index.php?page=home&
 
Efter frokost er resten af dagen reserveret til en intern, dansk drøftelse, hvor vi uddrager erfaringerne fra arbejdet, og gør status over, hvorledes den danske forskningsindsats på området kommer videre.
 
Tilmelding bedes foretaget via returmail til undertegnede senest d. 25. november.
 
Seminaret finansieres af gruppens midler, som er bevilliget af Videnskabsministeriet.
 
I bedes venligst angive, såfremt I ønsker overnatning.
 
 
Med venlig hilsen
 
Anne Birgitte Lundholt
abl@vif.dk
 
Tilbage til nyhedslisten